Savannah Travelodge

1 Fort Argyle Road I-95 & I-204
Savannah, GA 31419
912-925-2640

User Reviews (0)